Bluestrategy

  • Proč s námi
  • Přenášíme zkušenosti mezi trhy.
  • Přizpůsobujeme se vaší firmě.
  • Známe lokální trh.

Více...

Strategické poradenství v oblasti řízení firem, obchodu, marketingu, procesů a znalostí

Pomáháme vytvářet a realizovat strategie, které vás odliší, respektují geny firmy i dynamiku trhu a díky tomu jsou dlouhodobě úspěšné.

Více...

Inspiration and energy for your company
Podnikáme bez korupce

Lidé

?Martin Dokoupil - Blue Strategy

Martin Dokoupil

Motto:
„Často napůl v žertu říkám, že mě živí neustálé pokládání otázky proč …“

Věřím, že firma je odrazem svého majitele. Stojí za to se dívat, jaký je majitel. Jaké jsou jeho hodnoty a životní téma. Pokud je majitel v souladu se svojí firmou, pozitivně to ovlivňuje všechny zúčastněné. Pokud soulad není, dá se to změnit.

Více

Jaroslav Kuchař - Blue Strategy

Jaroslav Kuchař

Motto:
„Kdo nemá cíl, žádný vítr mu není příznivý.“

Největší výzvou pro mne je pomáhat firmám nacházet unikátní, nezcizitelné a úspěšné strategie, a to v jakékoli fázi trhu a vývoje firmy. Fascinuje mne, že každá firma a její situace jsou neopakovatelné a k cíli vedou vždy jiná řešení a postupy. Nejzajímavější na mé práci je možnost zažívat s klienty pocity, které se dají popsat třeba jako „Bingo!" nebo „táhneme za jeden provaz…".

Více

Roman Řípa - Blue Strategy

Roman Řípa

Motto:
„Komplexním věcem jasnou strukturu.“

Fascinuje mě zrání úvah o tom, co, jak a proč (ne)dělat pro které zákazníky. Rád je rozpracovávám do realizačních detailů. Pro udržení všech souvislostí mi dobře slouží myšlenkové mapy. Umím zprostředkovat dialog mezi lidmi businessu a informačních technologií. Baví mě hledat cesty, jak dělat věci nově.

Více

S kým pracujeme

Cílení, Firemní strategie, Klíčová kompetence firmy, Marketing, Marketingová komunikace, Marketingový mix, Marketingový plán, Marketingová strategie, Obchod, Odlišení se, Reporting, Rozhodovací proces, Řízení hodnoty, Řízení marketingu, Řízení prodeje, Řízení vztahů se zákazníky, Řízení znalostí, Segmentace trhu, Segmentace zákazníků, SPIN, Strategie modrého oceánu, Změny firemních procesů