Bluestrategy

Úvod » O nás » Kompetence

Proč s námi

Na trhu působíme již více než 10 let a za tuto dobu jsme nasbírali mnoho zkušeností v mnoha firmách v různých stádiích vývoje a na různých trzích.

1. Přenášení nabytých zkušeností mezi různými trhy

Rádi používáme osvědčené postupy na nových trzích a novým způsobem. Rozšiřování best practices v rámci jednotlivých trhů necháváme jiným. Doposud jsme se setkali s mnoha zákazníky z různých odvětví.

2. Zkušenost s životním cyklem firem a trhu

Pracovali jsme v malých i velkých firmách. Máme zkušenosti z různých stádií jejich vývoje, ať už se jedná o založení nové firmy, období rychlého růstu, změnu vlastníka či třeba působení na zralém stabilizovaném trhu. Z těchto zkušeností čerpáme při hledání priorit odpovídajících nejlépe situaci našich klientů.

3. Strategické myšlení

Při naší práci bereme v úvahu dlouhodobý časový horizont, široké mezioborové a mezinárodní souvislosti a zejména vnitřní situaci firem. Majitelům a top managementu pomáháme dlouhodobě držet zvolený směr. Výsledkem je pak konzistentnost firmy na operativní i taktické úrovni.

4. Znalost lokálního trhu

Odborně jsme vyrůstali zejména na projektech zabývajících se českým a slovenským trhem. Díky znalosti sociálního a kulturního kontextu Česka a Slovenska volíme adekvátní způsob i tempo zavádění mezinárodních trendů na domácí trh.