Bluestrategy

Úvod » Služby

Jak a v čem vám můžeme pomoci...

Pomáháme v situacích, kdy je zapotřebí:

  • uvést do souladu cíle a zdroje firmy se situací na trhu, a tím ji nově nasměrovat a určit nové strategické priority;
  • nastavit specifické přístupy k jednotlivým skupinám zákazníků a tyto přístupy promítnout do práce celé firmy;
  • zavést nebo zefektivnit jednotlivé marketingové a obchodní procesy a zabezpečit jejich provázanost na ostatní procesy ve firmě.

Formou:

  • odborných seminářů - inspirace, nové úhly pohledu, netradiční postupy, nová strukturace problému...;
  • workshopů - nezaujatá moderace interních diskuzí, sjednocení názorů uvnitř firmy, dovedení managementu k obtížnému rozhodnutí...;
  • komplexních poradenských projektů - pro popsané situace, ale také například pomoc s analýzou snižující riziko chybného rozhodnutí, s formulací řešení a strategických voleb, s implementací navržených změn až do fáze rutinního fungování....

S čím vám také můžeme pomoci

Abychom Vám pomohli skvělé věci nejen vymyslet, ale i zrealizovat, spolupracujeme s partnery z různých oborů:

  • Marketingové agentury - Pomůžeme Vám při zadání mktg. výzkumů a využití jejich výsledků, tvorbě podkladů pro komunikační briefy a dalším...;
  • Informační technologie - Pomůžeme Vám při definici obchodního zadání, tvorbě studií proveditelnosti, přípravě výběrových řízení, kontrole kvality implementace, mediaci mezi „IT a businessem” a dalším...;
  • HR poradenství a vzdělávání - Pomůžeme Vám při zadání školení potřebných znalostí a dovedností, tvorbě popisu práce pro nové pozice, spolupráci při řízení změn, dodání „hard skills” ke školení „soft skills” a další...;
  • Konference - Pomůžeme Vám „být viděn/a na trhu”, nasávat inspiraci, potkat zajímavé lidi...